20 January 2018

14 October 2016

Artbook
Pod koniec września dotarła do mnie paczka z drukarni z egzemplarzami mojego pierwszego artbooka :) Są tu moje najnowsze prace, jak i te nieco starsze (m.in. płótna). Niektórych jeszcze nie publikowałam. Książkę pokazałam na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Łodzi, który odbył się 1-2.10.2016.
(format publikacji: A5, 24 strony, cmyk)
- - -
The last week of September I got a pack from a printing house with copies of my first artbook :) There are my newest works but also the older ones (including canvases). Some of them were not published yet. I showed my book on International Festival of Comics in Łódź (1-2.10.2016).
(A5, 24 pages, full colour)